CM 出演情報 DAIHATSU Tanto TV CM

DAIHATSU Tanto TV-CM 「FUN MOMENT」篇に出演しています。